Reglement -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Reglement

Reglement

clubvan50 1

Artikel 1 - Doelstelling 
Het doel van de Club van 50 is om de inleg te besteden binnen RKVV Montagnards ten behoeve van investeringen in de accommodatie of een bijdrage in activiteiten.

Artikel 2 - Contributie 
De contributie bedraagt €50 per lid per lopend boekjaar en wordt ondergebracht op rekening 1638.24.428 bij de Rabobank. De contributie dient contant betaald te worden of overgemaakt te worden t.n.v. A.F. Keiren onder vermelding van “Contributie Club van 50”. De contributie dient voldaan te worden voor 1 juli van komend boekjaar, zo niet wordt het lidmaatschap opgeheven.

Artikel 3 – Lidmaatschap en Opzegging
Deelname aan de Club van 50 is voor tenminste 2 jaar. Daarna wordt het lidmaatschap per jaar verlengd. Opzegging van dit lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 juli voorafgaand aan het boekjaar waarin men de opzegging in wil laten gaan. Opzegging dient schriftelijk of mondeling te gebeuren bij een van de leden van de Commissie. 
Lid van de Club van 50 kunnen zijn personen, maar ook bedrijven of groepen van personen die als zodanig onder een eigen tenaamstelling lid willen zijn. Elk persoon, bedrijf of groep heeft één stem tijdens stemmingen van de Club van 50.

Artikel 4 - Commissie 
De Commissie van de Club van 50 staat volledig los van het bestuur van RKVV Montagnards. Indien nodig, zullen bijdragen van de Club van 50 in overleg gebeuren.

Artikel 5 – Wat krijgt men ervoor terug
Leden van de Club van 50 krijgen een vermelding op het ledenbord in de kantine en op de website van RKVV Montagnards. De Club van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor zijn leden. Tijdens deze vergadering zullen de bestedingsdoelen besproken worden.

Artikel 6 - Besteding gelden
De opbrengsten van de contributie worden besteed aan meerdere doelen als beschreven onder Artikel 1 - Doelstelling. Aanvragen / suggesties voor besteding van de inleg kunnen door de leden van de Club van 50 ingediend worden bij de Commissie van de Club van 50. De besteding van de gelden wordt verantwoord tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Artikel 7 - Vergadering 
Het bestuur van de Club van 50 schrijft tenminste eenmaal per jaar een ledenvergadering uit.

Artikel 8 - Boekjaar 
Het boekjaar van de Club van 50 loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 9 - Reglement 
Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd en/of worden aangepast. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Commissie van de Club van 50.


Reglement per 19-10-2011

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!